Dijital ve Fiziksel Dünya etkileşimi sonrası

Sizin ’Dijital Dönüşüm Direktörü’ (Chief Digital Officer – CDO) yöneticiniz var mı? İşte bu ihtiyaç doğrultusunda artık yeni bir yönetici kadrosu şirketlerde yerini alıyor. Gartner’ın raporu şirketlerin % 25’inin dijital dönüşüme liderlik eden CDO’ları istihdam ettiğini gösteriyor. Dünyada büyük holdinglerin bünyesinde görmeye başladığımız CDO’ların sayısı Türkiye’de de hızla artıyor.

Nasıl bir başlangıç yapmalı?

Günümüzün küresel ekonomisi, bilgi teknolojisine yönelik pek çok çalışma ve araştırma yapma ile modeller geliştirme ihtiyacını arttırmaktadır. BT altyapılarının kurumsal sistemlerin uygulanabilirliğine dayanak oluşturması, işletme süreçlerinin değişiklik gereksiniminin en uygun şekilde nasıl gerçekleştirileceği gibi konular işletmeleri zorlamaktadır.

Yeni teknolojik altyapının işletmeler içerisine entegrasyonunu sağlamak yeni işlev ve süreçlerle ilgili değişiklikleri de beraberinde getirecektir. Bu durum, kuruluş maliyetlerini arttırsa da genel maliyetleri ve yatırım harcamalarını azaltmaktadır. Ancak yeni bir sistem, beklentileri yerine getiremeyebilir. Gelişimlerinde aksaklıklar yaşayan organizasyonların çoğu, sistemlerinin beklenen en uzun yaşam çevirimini gerçekleştirmede başarısız olmaktadır. Hatalı proje değerlendirme analizlerinin yapılması, yeni sisteme dönüşüm aşamasında verilen yanlış kararlar, personelin isteksizliği, hızlı değişen işletme koşullarına uyum sağlayamama gibi çeşitli nedenler bu başarısızlığı getirmektedir.

Yeni bir kurumsal sistemi işletmede uygulama sürecinde hangi dönüşüm stratejileri göz önünde bulundurulmalıdır; bu dönüşüm stratejilerinin seçiminde hangi değişkenler ele alınmalıdır sorularını işletmelerin önceliklerine göre cevaplaması gerekmektedir.

Dijitalleşme için bazı tavsiyeler

Nerede olduğunuzu tespit edin ve dijitalleşme stratejinizi oluşturun

Konusunda uzman ve doğru bir iş ortağı bulun

Müşterilerle iletişim kurun, Kişiselleştirilmiş deneyimlere olanak sağlayan akıllı platformu kullanarak müşteri edinmeyi ve sadakati artırın.

Çalışanları güçlendirin, Mobil ekip çalışması ve esnek çalışma tarzlarını güvenle destekleyen teknoloji ile ekip verimliliğini artırın.

İşlemleri optimize edin , İşlemlerinizi optimize eden ve yanıt verme hızını artıran bulut platformuyla iş veriminizi artırın.

Ürünleri dönüştürün, Akıllı teknoloji kullanarak ürün ve süreçlerde yenilikler yaratın ve yeni kazanç fırsatları oluşturun.

turkiyedijitallesmeendeksi

Türkiye’nin 2016 en dijital şirketleri


Türkiye’nin en dijital şirketlerini belirlemek için Accenture, Vodafone, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Vakfı ile beraber hayata geçirilen Accenture Dijitalleşme Endeksi çalışmasının sonuçları açıklandı.

Raporda, %81 ve üzerinde puan alan Şirketler “Dijitalleşme Öncüleri” olarak adlandırılmış olup,  23 şirket, %81 ve üzeri puanlar alarak bu sınıfa dahil olmuştur. 2015’te ise sadece 14 şirket Dijital Öncü olarak yer almıştı.

Endeks, şirketlerin dijital kabiliyetlerini Dijital Strateji, Dijital Hizmetler ve Dijital Operasyonel Yetkinlikler olmak üzere üç boyutta ve 10 temel kritere dayanarak ele alıyor. Şirketlerin dijitalleşme performansları, bu 10 kriterin altında yer alan 119 göstergeye göre, sonuçların bir araya getirilmesiyle ölçülüyor.

Çalışmada değerlendirilen göstergelere ait veriler, belirlenen finansal kriterleri sağlayan ve Türkiye’nin en büyük Şirketleri arasında yer alan 106 Şirketin üst düzey yöneticileri ile yüz yüze görüşmeler yapılarak ve bu Şirketlerin halka açık verilerinden faydalanılarak toplandı.

Global şirketlerin yüzde 25’inde CDO bulunuyor

Teknolojik gelişmelerin hızla ilerlemesi nedeniyle şirketler hem dijital altyapıyı bilen hem de müşteri beklentilerini karşılayabilecek yeni yöneticilere ihtiyaç duyuluyor. İşte bu ihtiyaç doğrultusunda artık ’Dijital Dönüşüm Direktörü’ (Chief Digital Officer – CDO) adıyla yeni bir yönetici kadrosu şirketlerde yerini alıyor. Gartner’ın raporu şirketlerin yüzde 25’inin dijital dönüşüme liderlik eden CDO’ları istihdam ettiğini gösteriyor. Dünyada büyük holdinglerin bünyesinde görmeye başladığımız CDO’ların sayısı Türkiye’de de hızla artıyor.

Gartner’a göre bugün dünya genelinde yalnızca 1,000 kadar veri üst yöneticisi ve analitik üst yöneticisi bulunuyor. 2019 itibariyle ise Gartner tüm global işletmelerin yüzde 90’ının bir CDO’yu görevlendireceği tahmininde bulunuyor. Fakat CDO’nun sorumluluklarının tam olarak ne olacağını ve firmaların C-suite içerisindeki çakışmaları nasıl idare edeceğini zamanın göstereceği söyleniyor.