Akzo Nobel Boya – Intranet ve Kalite Belge Yönetimi Projesi

Geliştirilen Çözümler:

  • Custom Workflow Solution, Kalite Belge Yönetimi Çözümü
  • Kalite Sistemleri Yönetim Modülü, Kalite Belgeleri Yönetimi
  • SPS 2003 üzerine geliştirilen iş akışı modül ve Kalite doküman yayınlama süreçlerinin yürütülmesi
  • Doküman hazırlama sürecinde diğer kullanıcılardan görüş istenmesini sağlanması
  • Diğer dokümanlara atıfta bulunabilme, belgelerde link kurma ve atıfta bulunulan doküman değiştiğinde doküman sahibini uyarabilme sistemi
  • İnfoPath formuyla birlikte devreye alınan iş süreci ve Şirket içi bilgi haberler, duyurular, takvim paylaşımı