İnve (Holding / Gıda – Belçika Firması Ana yüklenici)

  • Finans I, II, Ticari Lojistik, Bağlı şirketlerin Konsallidasyonu
  • Belçika konsolidasyonunun mevzuatına uygun olarak TR firmasının AX da uygulaması gerçekleştirilmesi