Telenity ( GSM Software Development – 15 Kullanıcı)

  • Finans I,II,III , Project I, II, Ticari Lojistik, MS CRM entegrasyonu, İnter Company
  • Türk Amerikan Hint firmalarının uygulama, konsalidasyonu, raporların yaratımı ve sanal şirket için grup kar zarar tablosu bilanço raporlarının hazırlanması