Vodafone

Geliştirilen Çözümler:

  • Firmanın Kaynak Yönetimi, Proje ve Portföy yönetiminin verimli uygulaması için MS Project Server 2007 kurulması
  • Uygulama sonrası ortaya çıkan birçok raporlama ve analiz ihtiyaçlarını da aynı sistem içinde çözülebilmesi
  • İstenilen yapıda bir raporlama sisteminin tasarımlanması ve İş gücü, Kapasite raporları, Proje efor raporları, İş takibi gibi tüm raporlamalar bu sistem ile yapılabilmesi