Sağlık Sektöründe Microsoft Sharepoint Kullanımı

Sağlık Sektöründe Microsoft Sharepoint Kullanımı

Hastanelerde kayıt altına alınan hasta verileri, hassas bilgilerdir. Bu bilgilerin gizliliği önemli olduğu kadar ihtiyaç anında erişiminin de hızlı ve kolay olması gerekir. Hastane bilgi sistemlerinde bulunan bilgilerin yönetimi ve güvenliği nasıl olmalıdır?

Hassas bilgileri içeren Raporlara Erişim Kontrolü

Hastane içinde çalışan personelin hasta raporlarına veya dökümanlara erişimi kritik bir konudur. Çalışan memnuniyeti gibi formalara kolayca erişilebilmesi, doktor ve hasta dökümanlarına erişimde ise güvenlik ve gizliliğin sağlanması ve kullanıcıların yetkilendirilmesi önemli ihtiyaçlardır.

Microsoft SharePoint ile hayata geçirilen hastane portalı sayesinde personel, yetkisi dahilinde, aradığı dökümana kolayca ulaşabilir.

Microsoft SharePoint üzerinden personel duyuruları yapılabilir, formlara erşim sağlanır, fikir ve düşünceler çok daha rahat paylaşılarak projelere dönüştürülebilir.

Hastane Döküman Yönetimi ve Yetki Bazlı Erişim

Çalışanların kendi departmanlarında kullandıkları dökümanlara erişebilmeleri için kullanıcı bazlı yetkilendirilmeleri önemlidir. Hastanelerde güvenlik konusunda ortaya çıkabilecek zafiyetler en önemli sorun olarak öne çıkabilmektedir.

Sağlık sektöründe hizmet veren kurumların önceliği kullanıcıların tek bir portalden işlem yaparken kurumsal kimliğin yetki alanının belirlenmesi ve sadece yetkilendirilmiş alana erişebilmesi olmalı. Portala birçok kişinin her tür rapora erişebiliyor olması ve yetkilerin tek tek düzeltilmesi bilgi işlem departmanındaki verimliliği azaltabilmektedir.

Personel memnuniyeti gibi kurumsal yapıda çok önem verilen ve hayati öneme sahip bazı uygulamalar ek iş yükü getirebilir, departmana özel anket çalışması zahmetli bir işlem sürecine dönüşebilir. Kurum dökümanlarının kolayca erişilebilen bir ortamda olması, güvenlik ve gizliliğin sağlanması, indirebilme ve yeni veri girebilme yetkisinin olduğu bir sistemin olması sağlık sektörü için de diğer sektörlerde olduğu gibi kaçınılmaz bir ihtiyaçtır.

Hastane içindeki tüm işlemler tek bir portalde

Microsoft SharePoint ile birlikte ise hastane veya klinik çalışanlarının yetkileri dahilinde aradıkları dökümanlara kolayca ulaşabildikleri bir altyapı hayat geçirilebilir. Tek postal üzerinden izin talep formlarına kolayca ulaşılır, kısa süreli girişler yapılabilir, fikir ve düşünceler toplanarak insan kaynakları departmanı tarafından değerlendirilerek projelendirilebilir.

Çalışanlar servis güzergahlarına, aylık yemek listelerine, kurumsal hat bilgilerine her defasında ilgili kişileri rahatsız etmeden ya da nereden bulacağım demeden kolayca ulaşabilirler.

Kısacası, sağlık sektöründe hizmet veren kurumlar Microsoft SharePoint ile döküman, form, rapor gibi verilerine kurum içi personeline kişi bazında yetkilendirme yaparak erişim sağlayabilir; güvenlik ve gizlilik konusundaki sorunlarına çözüm bulabilirler.

Yatan ve ayakta hasta sayısı ile Türkiye nüfusunun %10’una 26 farklı noktada hizmet veren Medical Park Bilgi İşlem Müdürü Ahmet Usta’ya sağlık sektörünü çok yakından ilgilendiren işletme içi veri yönetimini sorduk:

“Microsoft Sharepoint üzerindeki portal ile çalışanların yetkileri dahilinde aradıkları dökümanlara kolayca ulaşabilmeleri sağlandı. Duyurular e-posta yerine SharePoint üzerinden paylaşılıyor, formlara kolayca erişiliyor, fikir ve düşünceler çok daha rahat paylaşılıp projeye dönüştürülüyor.”